Aansprakelijkheid voor bedrijven

Een moment geduld alstublieft...

Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Brandschade kan op u worden verhaald!

De Nederlandse brand verzekeringsmarkt kent al jaren een unieke regeling. De wet geeft brandverzekeraars een verhaalsrecht bij schade. Tot op heden hebben zij daar heel beperkt gebruik van gemaakt.

In de huidige regeling hebben verzekeraars onderling afgesproken het verhaalsrecht niet op particulieren uit te oefenen, en bij niet-particulieren tot maximaal € 500.000. En bovendien uitsluitend als de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalatigheid.

Dit is per 1 januari 2014 veranderd. Vanaf deze datum is de afspraak niet langer van toepassing op de zakelijke markt. In de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres wordt bij bedrijven volledig regres mogelijk.

Dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De standaard verzekerde sommen zijn niet meer toereikend.

Bereken uw premie

Wat moet er gedaan worden?

  • Neem organisatorische en technische maatregelen, zoals goed onderhoud aan uw elektrische installaties, om brandschade te voorkomen.
  • Voorkom verwijtbaar handelen of nalaten, zoals het (laten) verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden zonder te voldoen aan de richtlijnen.
  • Het verhogen van de verzekerde sommen op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), naar minimaal € 2.500.000 per aanspraak.
  • Eventuele sublimieten aan te passen.

Binnen 1 minuut uw premie

Live chat